Narvi Eclipse bastustyrpanelen med pekskärm kan styra max 9kW, 400V 3N ~ elektriska bastuaggregat. Förutom styrenheten inkluderar leveransen kretskortet i sin egen låda samt två temperatursensorer.

Styrenheten är installerad utanför bastun och uppvärmningen kan förprogrammeras (24h). Styrenheten har också förmågan att styra belysningen. Med hjälp av en extra effektbox (säljs separat) kan man styra elektriska bastuaggregat upp till 24 kW.