Rekisteriseloste

Narvi Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Narvi Oy (Y-tunnus: 2087049-2)
Yrittäjäntie 1
27230 Lappi
myynti(a)narvi.fi
www.narvi.fi

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Riitta-Stiina Salovaara
riitta-stiina.salovaara@narvi.fi
p. 040 559 2390

3. Rekisterin nimi

Narvi Oy:n asiakasrekisteri
Henkilö on ostanut Narvi Oy:n tuotteen tai tilannut uutiskirjeen.

4. Käyttötarkoitus

Asiakasrekisterin käyttötarkoituksena on Narvi Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen ja asiakassuhteen hoitaminen. Verkkokaupan osalta käyttötarkoituksena on asiakkaan tilausten arkistointi ja käsittely. Rekisterin tietoja voidaan käyttää Narvi Oy:n toiminnan kehittämiseen, tilastointiin ja kohdennetun sisällön luontiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Postiosoite
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero

Rekisteriin sisältyvät myös tiedot rekisteröidyn verkkokaupassa tekemistä tilauksista ja niiden vaiheista.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisterin tiedot ovat rekisteröitymisen tai uutiskirjeen tilauksen yhteydessä asiakkaan ilmoittamia ja sallimia.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tiedot ovat vain Narvi Oy:n käytössä. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tai yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, ellei perintään tai laskutukseen liittyvä asia tai lainsäädännön velvoite sitä vaadi. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti Narvi Oy:n rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti Narvi Oy:n rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

11. Evästeet

Käytämme sivuillamme evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi, puhelimellesi tai muulle päätelaitteellesi. Voit kieltää evästeiden käytön evästeasetuksista. Lisätietoja evästeistä saat esimerkiksi sivulta www.aboutcookies.org.
Sivumme käyttävät seuraavia evästeitä:

  • Google Analytics
  • Google reCAPTCHA
  • YouTube
  • Facebook

Näillä evästeillä keräämme tietoa verkkosivujemme käytöstä. Kerätyt tiedot ovat anonyymejä, eivätkä paljasta käyttäjistä tunnistettavia tietoja. Evästeiden keräämä tieto saatetaan siirtää ja tallentaa kolmansien osapuolten palvelimille.

Contact us

[contact-form-7 id="6"]