Instruktionsvideon

Montering av vedeldad bastuugn

Stapling av bastustenar (vedeldade bastuugnar)

Stapling av bastustenar (vedeldade bastuugnar)

Stapling av bastustenar (elektriska bastuaggregat)

Montering av Aitokiuas bastuugnen (AK47)