Frågor och svar

Vilken nytta medför emaljeringen av bastuugnens yta?

Emaljeringen har många fördelar. Förutom dess stilfulla utseende är emaljerade bastuugnar lätta att underhålla, dess glaslika yta motverkar vidhäftning av smuts och damm, och ytan kan lätt rengöras. Emaljeringen skyddar stålet och motverkar korrosion samtidigt som den stärker bastuugnens yttre skal. Emaljlagret tål värme mycket bra – det bränns fast i stålet vid en temperatur överstigande 800 grader.

Montering av AK47, 57 och 57K?

Monteringsanvisningar för AK-bastuugnar »

I vilket hål ansluts kanalen på den kontinuerligt uppvärmda Aito bastuugnen, om den ska anslutas till rökkanalen uppifrån?

Anslutningskanalen ska monteras i det bakre anslutningshålet, sett framifrån, den främre luckan är avsedd för sotning. Ta bort locket och anslut kanalen noggrant till det bakre hålet.

Var hittar jag närmaste butiken som säljer Narvi Oy:s produkter?

Narvi, Aito och Kota produkter finns att köpa i alla välsorterade byggvaruhus (Finland)

I Sverige säljs produkterna via vår importör, Sauna Sweden Ab.

I vilken storlek bör jag välja en bastuugn till min bastu?

Bastuugnens storlek kan bestämmas med hjälp av bastuns volym (bredd x längd x höjd). Om basturummet har oövertäckta tegel- eller betongväggar bör man vid val av bastuugn lägga till 0,8–1,5 m3 för varje kvadratmeter av sådan vägg och välja bastuugnen efter den sammanlagda volymen.

Om bastuugnen ska stå i en bastu som inte används så ofta eller i en bastu byggd av timmerstockar, måste bastuns volym multipliceras med 1,5 vid val av bastuugn efter bastuns volym.

Vilken temperaturklass har skorstenar för eldstäder?

Den erforderliga temperaturklassen för Narvi Oy:s eldstäder är T 600.

Hur underhåller man en spisplatta av gjutjärn?

För underhåll av en spisplatta rekommenderas gamla knep: rengöring, torkning genom uppvärmning och insmorning av varm platta med osaltad matolja. Fläckar och rost tas bort med hjälp av fin stenull eller stålborste. Vid behov kan lösningsmedel eller antirostmedel användas. Järnytor kan skuras med vatten och torkas direkt efter skurning genom uppvärmning. Därefter smörj in ytan med osaltad matolja eller fett.

Under uppvärmning är det bra att hålla ett kokkärl med ett par liter vatten på kokplattan. Vattnet jämnar ut plattans värmeväxling och skyddar gjutjärnet mot överhettning. Om du vill ha en jämn temperatur på spisplattan, mata regelbundet in ved, dock i små mängder. Spisens järndelar får inte bli glödande röda, då överstiger dess temperatur +600 °C och de glödande delarna kan skadas. Bestående temperaturändring i gjutjärn sker redan vid temperatur + 600 °C.

När spisen kommer att stå oeldad över vintern, bör dess gjutjärnsdelar rengöras och behandlas med rikligt med olja som skydd mot fukt.

Hur nära till bastuugnen får vattenbehållaren placeras?

Om en vattenbehållare och en vedeldad bastuugn placeras sida vid sida med mindre avstånd än 250 mm, måste en mellanvägg monteras för att undvika lackskador på vattenbehållaren.

Hur nära till en vedeldad bastuugn får ett elektriskt bastuaggregat placeras?

Generellt gäller summan av bastuugnars skyddavstånd. För att undvika skador på det elektriska aggregatets elektronikdelar bör dock även en skyddande mellanvägg monteras mellan bastuugnarna.

Varför uppstår det rost- och frätfläckar inuti i murgrytor/bastuugnars vattenbehållare?

Rostfläckar i murgrytan uppstår oftast på grund av järnrikt vatten och dessa kan avlägsnas med hjälp av fint sandpapper.

Vilken skorsten passar för en 50 l murgryta? Ska en murgryta anslutas till skorstenen genom det bakre anslutningshålet? Bär en modulskorsten av stål upp sig av egen tyngd?

En murgryta ansluts till en murad rökkanal rakt bakifrån med hjälp av en medföljande anslutningskanal. För anslutning till en modulskorsten av stål måste en böj med 50/80 fläns användas som skruvas fast i murgrytan. Böjen kan inte bära upp stålskorstenens tyngd, skorstenen måste stöttas upp individuellt enligt tillverkarens anvisningar.

Hur lägger man stenar i en Stoy bastuugn?

Användning av monteringsplatta rekommenderas vid Stony bastuugnar, eftersom de saknar en egen bottenplatta. Stenarna ska läggas ända från bastugolvet.

Hur måste en vedeldad bastuugn behandlas innan första användning? Bastuugnen avger konstig lukt?

Bastuugnens inre delar är behandlade med skyddslack, därför måste bastuugnen föruppvärmas innan stenarna läggs på plats. Föruppvärmning bör helst ske utomhus innan bastuugnen monteras på plats. 1-2 omgångar vedfyllningar brukar räcka för föruppvärmning. Efter uppvärmning kan eventuella skyddslackrester skrapas bort t.ex. med hjälp av stålborste och efter det kan bastustenar läggas på plats.

Varför läcker kranen på vattenbehållaren?

Läckage från kranen kan bero på felmonterad tätning. Kontrollera att tätningen är placerad på utsidan av vattenbehållaren.

Varför blir inte bastuugnen varm?

Bastustenarna har inte bytts ut på länge. Med tiden spricker stenarna och kan inte längre ackumulera värme. Stenarna kan ligga för tätt, det hindrar luftcirkulationen och uppvärmning av stenarna. Eldningsproblem kan även bero på läckande kanalanslutningar eller läckage från bastuugnens rökhål eller sotlucka. Se till att bastuugnen och rökkanalerna är sotade.

Varför finns det inget drag i eldstaden?

Eldstaden och rökkanalen måste vara rätt dimensionerade, både vad gäller dragegenskaper och brandsäkerhet. Kontrollera att rökkanalen har tillräcklig diameter för din eldstad. Dåligt drag kan bero på att eldstaden eller rökkanalen inte har sotats. Om rökkanalen och eldstaden inte har använts på länge kan de ha samlat fukt, vilket avsevärt försämrar draget innan de värms upp. För att få ett bättre initialt drag kan du först elda lite papper i skorstenens sotlucka.

Draget i eldstaden kan även försämras av undertryck i rummet. Stäng av luftkonditionering under tiden du tänder eller öppna ett fönster. Kontrollera även att eldstaden inte är fullpackad med ved, att spjället har öppnats ordentligt och att sotluckorna sitter på plats. Draget kan även försämras av lågtryck och husets läge (på brant sluttning, under tätvuxna träd).

Vad beror sönderbränning av bastuugnen på?

Varje gång bastuugnen värms upp påverkas bastuugnens ståldelar och vid mycket frekvent eldning kan stålet till slut sönderbrännas. Rätt eldade bastuugnar håller dock i många år. Bastuugnens livslängd och sönderbränning påverkas av: för högt salthalt i vattnet som slås på bastuugnsstenarna, användning av för små eller fuktiga vedbitar vid uppvärmning, uppvärmning av bastuugnen till för hög, glödande het temperatur (det kan lätt hända om bastuugnen är underdimensionerad för basturummet eller när stenarna ligger för tätt).

Vattnet i bastuugnen Kota L:s mantelbehållare blir inte varmt?

Manteln är utrustad med fem galvaniserade stålplåtar som monteras inuti i behållaren, mot innerväggen. Om du vill påskynda vattenuppvärmningen, kan du ta bort ett lämpligt antal plåtar.

Jag har en gammal murgryta som har sprickor i muren. Hur kan jag laga dessa?

Murgrytan kan lagas med vermikulitmassan som grytan är isolerad med. Man behöver bara blanda massan med lite vatten. Stället som behöver lagas görs rent och fuktas, varefter massan kan appliceras i sprickorna. Massan ska få torka i två dagar och vid de första uppvärmningstillfällena ska eldningen vara sparsam.

Lagningsmassan kan beställas från Narvi Oy:s försäljningskontor

På vilket underlag måste bastuugnen monteras?

Bastuugnen måste stå på icke-antändligt underlag. Om golvet har fuktspärr eller golvvärme, måste en monteringsplatta användas och man måste försäkra sig om att värmen från bastuugnen inte kan skada underliggande konstruktioner.

Varför ryker eldstaden in?

Inrykning kan ha följande orsaker. Eldstaden eller rökkanalerna är kalla, askbehållaren har inte tömts, vilket gör att lufttillförseln genom askgallret inte är tillräcklig, veden är fuktig eller eldstaden är för fullpackad med ved (tomt utrymme bör finnas i minst 1/3 av eldstadens höjd).

Contact us

Fel: Kontaktformulär hittades inte.