Montering och skötskel av bastuugnar

Montering och förberedelser

Innan bastuugnen installeras ska du säkerställa nödvändiga säkerhetsavstånd till brännbara material. Säkerhetsavståndet varierar för olika modeller, och du kan kontrollera din egen på typskylten (finns på sidan av bastuugnen) och i bruksanvisningen. Det rekommenderas att lämna 1000 mm tomt utrymme framför en vedeldad bastuugn. En bottenplatta på minst 70 mm eller en Narvi monteringsbas måste användas på botten. Vid tvivel, sök vägledning från den lokala myndigheten. OBS! Om kaminen är installerad ovanpå golvvärme, måste Narvi-monteringsbasen användas.

I alla våra bastuugnar (med undantag av Narvi 50 och Aitokiuas bastuugnar) är skorstensanslutningen både ovanpå och bakom ugnen. Den onödiga rököppningen stängs med det medföljande locket. Bastuugnen levereras med ett 20 cm anslutningsrör (med undantag för Narvi30 och Narvi50), som är avsedd till att ansluta baksidan av ugnen direkt till skorstenen. Om bakre anslutning inte är möjlig, finns alternativa lösningar tillgängliga.

Tryck inte anslutningsröret för djupt in i rökgasen för att förhindra dragkraft. Det rekommenderas att täta kopplingen mellan anslutningsröret och skorstenen med en murring och stenull för att förhindra sprickor i väggen. Innan bastuugnen monteras på sin slutliga plats, är det bra att värma upp den för att ta bort överlopps målfärg och olja från ytorna. Stenar behövs inte i detta skede. Placera stenarna så att de största stenarna kommer till botten av stenutrymmet. Stapla inte stenarna för hårt för att luften ska kunna cirkulera mellan stenarna. Rekommendationer för olika bastustenar till olika bastugnsmodeller finns på vår webbsida.

Skötsel

Kaminen sotas genom sotluckorna så ofta som nödvändigt, så att rökkanalen hålls rena och draget förblir tillräckligt. Före uppvärmning ska asklådan tömmas och askan som samlas på rosten tas bort. På detta vis undviks skador på rosten och asklådan. Bastunstenarna ska kontrolleras då och då och de slitna stenarna ska ersättas med nya. Det är en bra idé att lämna en liten eld i ugnen efter att bastun är klar så att bastun torkar bättre.

NJUT!

Contact us

[contact-form-7 id="6"]