Murkragar

Med hjälp av murkrage underlättas murningen av eldstaden och själva luckorna blir inte fläckiga under murningsarbetet eftersom de fästs i kragen först då eldstaden är färdig. Eftersom kragarna är tillräckligt djupa (142 mm) kan skalet muras av modul- eller fulltegel. Är lämplig även i Leca-krage.

Teknisk data

Murkragar56205622562156245623
130 x 130 mm för luckan275 x 130 mm för luckan130 x 65 mm för luckan275 x 130 mm för luckan130 x 130 mm för luckan
Djup142 mm142 mm142 mm85 mm85 mm