Narvi C-2003 + F-2003

Narvi C-2003 är styrpanel för 18-33 kW elektriska bastuaggregat. C-2003 kan programmeras förhand så att varje veckodag har upp till två tider för bastubad, och den är avsedd endast för offentliga bastur. Narvi C-2003 behöver en extra effektboxt för att fungera (Narvi F-2003).

Två uppvärmningssessioner kan förprogrammeras för varje dag (totalt 14 minnesplatser). En extern temperatursensor ingår. Narvi C-2003 och effektboxen F-2003 placeras utanför bastun.

 

Teknisk data

Narvi C-2003Narvi F-2003
Bredd205 mm310 mm
Höjd215 mm436 mm
Djup80 mm148 mm
Koppling400V 3N~400V 3N~
Effekt (kW)18-33 kW18-33 kW
Belysning (max)100 W
Minnespaltser (timern)14

Narvi C-2003 är menad endast för offentilga bastun.

Bruksanvisning

Narvi C-2003+F2003  FI, SE, GB, DE, RU