Narvi Kaminskorsten

Komplett och monteringsfärdigt skorstenspaket för eldstäder och bastuugnar Narvi Kaminskorsten är ett säkert val av bästa kvalitet till bastuugnar och andra eldstäder. Leveransen innehåller alla delar och tillbehör som behövs för montering och anslutning av skorstenen. Vid utveckling av skorstenen har extra stort fokus legat vid brandsäkerhet och isolering vid takgenomföring. Stålskorstenens modulstruktur gör det möjligt att montera skorstenen anpassad till byggnadsspecifika förhållanden. Skorstenens yttre hölje är av förzinkat stål, behandlat med svart värmebeständig lack, och dess diameter är 280 mm. Som isoleringsmaterial har ickeantändlig stenull använts. Skorstenens innerrör, med 150 mm diameter, är av rostfritt stål. Skorstenen har även ett stationärt monterat spjäll. Den säkra Narvi skorstenen i stål är CE-märkt i enlighet med kraven som gäller för temperaturklass T600.   Narvi Kaminskorstenen passar utmärkt med våra Aitokiuas – bastuugnar. Då behövs en adapter 6180, som är Ø150/148 och 500mm lång. Tilläggsisolering av takgenomföring och genomföringens övertäckning borgar för en hög isoleringsgrad. Detta undviker överhettning av innertakets material för värmeisolering. Den isolerade delen av Kota Stålskorsten 24 är 2 400 mm lång och innehåller alla delar som behövs för monteringen: Max mått för huvuddelen utan förlängningsdelar är ca 2 530 mm.

 • 1 200 mm isolerad spjälldel och 1 200 mm isolerad rökgångsdel (rörets innerdiameter 150 mm)
 • Skyddsring
 • 130 mm oisolerat, rostfritt anslutningsrör (innerdiameter 150 mm)
 • Skarvsvep
 • Genomföringens fläns 0–22°
 • Fläns till ångspärr 0–22° och ångspärrtejp
 • Isolering för genomföring 200 mm
 • Genomföringens övertäckning, höjd 400 mm
 • Skorstenens bärring med ett hålförsett band
 • Underbeslag
 • Tätningsgummi till taket
 • Huvtak
 
Förlängningsdelar 600 mm och 1 200 mm till Narvi Kaminskorsten:
 • Med hjälp av huvuddelen och isolerade förlängningsdelar kan du bygga ut din skorsten till önskad längd.

Teknisk data

Kota Skorsten 24
Mått
Innerrör diameter150 mm
Ytterrör diameter280 mm
Extra bitar, isolerade
(säljs separat)
60 cm / 120 cm
anslutningsrör, oisolerade13 cm
Höljesvart Målad
Skyddsavstånd
Isolerade rör7 cm
anslutningsrör, oisolerade70 cm

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Kota Teräshormi Ø 150 mm SE