Komplett och monteringsfärdig skorstenspakaet

Kota Stålskorsten är ett säkert val av bästa kvalitet till bastuugnar och andra eldstäder. Leveransen innehåller alla delar och tillbehör som behövs för montering och anslutning av skorstenen. Vid utveckling av skorstenen har extra stort fokus legat vid brandsäkerhet och isolering vid takgenomföring. Stålskorstenens modulstruktur gör det möjligt att montera skorstenen anpassad till byggnadsspecifika förhållanden.

Skorstenens yttre hölje är av förzinkat stål, behandlat med svart värmebeständig lack, och dess diameter är 255 mm. Som isoleringsmaterial har ickeantändlig stenull använts. Skorstenens innerrör, med 125 mm diameter, är av rostfritt stål. Skorstenen har även ett stationärt monterat spjäll. Den säkra Kota skorstenen i stål är CE-märkt i enlighet med kraven som gäller för temperaturklass T600.

Tilläggsisolering av takgenomföring och genomföringens övertäckning borgar för en hög isoleringsgrad. Detta undviker överhettning av innertakets material för värmeisolering.


Den isolerade delen av Kota Stålskorsten 15 är 1 500 mm lång och innehåller alla delar som behövs för monteringen:
Max mått för huvuddelen utan förlängningsdelar är ca 2 500 mm.

 • 1 200 mm isolerad spjälldel och 300 mm isolerad rökgångsdel (rörets innerdiameter 125 mm)
 • 1000 mm oisolerat, rostfritt anslutningsrör (innerdiameter 120 mm)
 • Skarvsep
 • Genomföringens fläns 0–22°
 • Fläns till ångspärr 0–22° och ångspärrtejp
 • Isolering för genomföring 200 mm
 • Genomföringens övertäckning, höjd 400 mm
 • Skorstenens bärring med ett hålförsett band
 • Underbeslag
 • Tätningsgummi till taket
 • Huvtak
 
Förlängningsdelar 300 mm, 600 mm och 1200mm till Kota Stålskorsten 15:
 • Med hjälp av huvuddelen och isolerade förlängningsdelar kan du bygga ut din skorsten till önskad längd.