Strålskydd

Stålskyddet monteras på oisolerade rökröret, för att minska säkerhetsavståndet mellan röret och brännbart material. Ifall strålskyddet används, blir säkerhetsavståndet från röret till brännbart material hälften av det ursprungliga avståndet.

Teknisk data

Strålningsskydd
Höjd87 cm
Diameter25 cm

Du kanske också gillar …