Hormisuoja asennetaan eristämättömän yhdyshormin ympärille, jolloin se suojaa rakenteita hormin kuumuudelta. Suojaetäisyys hormiputkesta palavaan materiaaliin puolittuu, kun hormisuojaa käytetään.