Hormisuoja asennetaan eristämättömän yhdyshormin ympärille, jolloin se suojaa rakenteita hormin kuumuudelta. Suojaetäisyys hormiputkesta palavaan materiaaliin pienentyy 75%, kun hormisuojaa käytetään.