Takuutiedot

1. Soveltamisala

Näitä takuuehtoja noudatetaan kaikissa Narvi Oy:n (jäljempänä toimittaja) ja toisen osapuolen (jäljempänä tilaaja) välisissä toimituksissa ja kaikkien toimittajan valmistamien tai myymien tuotteiden osalta, ellei sopimuksessa ole nimenomaisesti kirjallisesti toisin sovittu. Nämä yleiset takuuehdot syrjäyttävät kaikki tilaajan käyttämät yleiset ehdot näissä takuuehdoissa säänneltyjen asioiden osalta.

2. Laatutakuu

Toimittaja takaa, että tavara vastaa sovittuja spesifikaatioita ja soveltuu tavanomaiseen käyttötarkoitukseensa. Takuu kattaa tavarassa olevat valmistus- ja materiaalivirheet. Toimittaja ei vastaa virheistä, jotka johtuvat tavanomaisesta kulumisesta tai toimituksen jälkeisistä toimittajasta riippumattomista olosuhteista tai tapahtumista kuten asennus- tai käyttövirheistä.

3. Takuuaika

Tavaralla on kahdenkymmenneljän (24) kuukauden takuu. Takuuaika alkaa siitä, kun tavara on luovutettu loppukäyttäjälle. Toimittaja ei kuitenkaan takuun puitteissa eikä muutoinkaan vastaa virheistä, jotka ilmenevät yli kahden (2) vuoden kuluttua tavaran luovuttamisesta tilaajalle.

4. Virheen korjaaminen

Toimittaja voi valintansa mukaan korjata virheellisen tavaran tai toimittaa tilaajalle uuden tavaran virheellisen sijaan. Takuu ei kata mahdollisesti aiheutuvia kuljetus-, purku- ja asennuskustannuksia tai muita vastaavia kustannuksia.

5. Tilaajan tarkastusvelvollisuus ja reklamaatiot

Tilaajan tulee tarkastaa tavara välittömästi tavaran luovuttamisen jälkeen. Tilaajan on reklamoitava kirjallisesti toimittajalle kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun se havaitsi virheen tai sen olisi pitänyt se havaita.

6. Välilliset vahingot

Toimittaja ei missään olosuhteissa vastaa välillisistä tai epäsuorista vahingoista kuten tuotannon­menetyksestä, liikevaihdon vähenemisestä, liikevoiton menetyksestä, sopimusten menetyksestä tai käyttöhyödyn menetyksestä.

7. Voimassaolo

Nämä ehdot ovat voimassa toistaiseksi 1.1.2011 alkaen.

Contact us

[contact-form-7 id="6"]